Aikido za decu

Aikido za decu - Beograd

Vesti

AIKIDO ZA DECU

Posted by Marija Milosavljevic on September 1, 2010 at 11:10 AM

01.09.2010.

Beograd

Otvaranje grupe za decu1. septembra 2010. aikido klub Eiki je otvorio i grupu za decu.

Planira se da u ovoj grupi treniraju deca uzrasta 4 - 12 godina.


Deca uzrasta 4 - 7 godina imaju za zadatak da savladaju osnovne motoričke vežbe (od osnovnih fiskulturnih vežbi koje se koriste pri zagrevanju do preskakanja raznih prepreka i provlačenja), osnovna kretanja u ovoj veštini, kolutove, padove i do dve osnovne tehnike.


Deca uzrasta 8 - 12 godina će odmah biti usmerena na savladavanje osnovnih aikido kretanja, napada, padova i tehnika koje su programom za polaganje predviđena za taj uzrast.

Categories: Aikido vesti i obavestenja


Comments are disabled.

Recent Videos

1681 views - 0 comments
1815 views - 0 comments
1890 views - 0 comments
2055 views - 0 comments